Arbejdsløsheds-dagspenge

 
04-07-2010
ArbejdsmarkedetArbejdsløshedsdagspenge er penge man i en periode kan modtage, hvis man har betalt til en a-kasse.

For at modtage dagpenge ved normal arbejdsløshed i Danmark skal man opfylde følgende kriterier:

* være registreret som arbejdssøgende i det lokale jobcenter
* have været medlem af en a-kasse i mindst ét år
* have været beskæftiget som lønmodtager i mindst 52 uger inden for de sidste tre år, hvis man er fuldtidsforsikret
* have udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i en tilsvarende periode
* have været beskæftiget som lønmodtager i mindst 34 uger inden for de sidste tre år, hvis man er deltidsforsikret.

 
 
Find information om: alt om guiden Danmark guide net DK
(Hovedkategori: Leksikon)