Auktion

 
22-08-2010
HandelAuktion er en salgsmetode hvor der sælges til højstbydende. Auktioner benyttes ofte til salg af kunstgenstande, antikviteter og biler.

Der findes flere typer af auktioner.

* Den traditionelle auktion, hvor en auktionarius modtager bud fra tilstedeværende budgivere i et auktionslokale eller via telefon. I dagene forud for den egentlige auktion afholdes et eftersyn, og der trykkes et auktionskatalog.

* Online auktionen, hvor bud kun kan afgives elektronisk. Ved en online auktion trykkes intet katalog, og eftersynet foregår samtidig med selve auktionen, der typisk strækker sig over en uge.

Online auktioner kan opdeles i dem, der som de traditionelle auktioner baserer sig på kommisionssalg fra en rekvirent, og dem der ikke inddrager en mellemmand, men består af en direkte handel imellem køber og sælger. Ved kommisonssalg vurderes en indleveret effekt af en vurderingsekspert. Ved en direkte handel mellem køber og sælger bliver effekten ikke vurderet. QXL og Ebay er eksempler på auktioner, hvor der handles direkte imellem køber og sælger.

Ved køb og salg på auktion betales et salær til auktionsfirmaet. Salæret beregnes som en procentdel af hammerslagssummen.

 
 
Find information om: Danmark guide guiden net DK alt om
(Hovedkategori: Leksikon)