AutoCad

 
25-12-2010
Grafik

AutoCad er et computerprogram til 2- og 3-dimensionel tegning/modellering udviklet af AutoDesk Inc. som sælges i flere udgaver/prisklasser med henholdsvis udvidede og begrænsede funktionaliteter. Fælles for dem er indholdet af en lang række hjælpeværktøjer til optegning af arbejdstegninger m.v. som f.eks. vektorgrafik.
Programmet laves nu om dage udelukkende til Windowsplatform, men kommer til Mac fra oktober 2010. Brugerinterfacet udgøres dels af arbejdspaletter, suppleret med tekstfelter til indtastning af kommandoer og talværdier.
AutoCad arbejder i fast målestoksforhold. En ny arbejdstegning startes med at der vælges arealstørrelse og enheder, dermed bliver tegingen målfast (f.eks. 1:100) i forhold til det færdige objekt. Der oprettes herefter et antal lag til optegning af de forskellige bygnings- eller maskindele, da det er formålstjenligt at kunne adskille etager og entrepriser fra hinanden i et stort komplekst projekt.
Lige linier, geometriske figurer og Bezierkurver fremstilles ved hjælp af programmets menuer og genveje. Alle objekter kan flyttes, scaleres, roteres, spejles, kopieres, strækkes, vrides, grupperes, adskilles, justeres efter hinanden, farvelægges og meget mere. Et system af hjælpelinier, linealer og net kan kaldes frem til præcis placering på arbejdsbordet, ligesom et antal grafiske hjælpefunktioner kan bidrage under optegningen.
I 3D versionen af programmet tilføjes endnu en dimension og der tales derfor om 3D modellering. I dette scenarie kan modellen efter endt optegning vendes og drejes, der kan tilføjes skygge og materialer m.v. Den færdige 3D-modellering kan overføres til andre programmer fra AutoDesk f.eks. 3DWizard eller Studio3D. I disse programmer kan oprettes en virtuel vandring gennem projektet, der kan tilføjes naturtro (sol)belysning, der kan laves panoreringer med kameravinkler m.v.

 
 
Find information om: auto bil biler guide alt om guiden
(Hovedkategori: Leksikon)