Base

 
04-04-2011
KemiEn base er et molekyle eller en ion, der kan modtage en hydrogenion (eller en proton (Brønsteds definition).

En basisk opløsning har en pH-værdi på mellem 7 og 14.

En base kan lede en elektrisk strøm (elektrolyt).

En base farver universalindikatoren blå.

En base smager bittert.

En base optager protoner.

En base kan for eksempel være et rengøringsmiddel. Mange rengøringsmidler er basiske, fordi baser omdanner fedtstof til sæbe, som binder sig til vand og dermed kan skylles væk.

Når baser kommer i forbindelse med vand og optager en hydrogenion fra vand dannes der OH- ioner. Så populært siger man at alle baser indeholder OH- ioner.

Man deler baser op i stærke baser og svage baser alt efter hvor meget de dissocierer når de opløses i vand. Stærke baser dissocierer meget. Svage baser dissocierer kun lidt.

Både syrer og baser skal ved bortskaffelse afleveres som farligt affald efter kommunens anvisninger - det gælder også mange rengøringsmidler.

 
 
Find information om: DK net alt om Danmark guiden guide
(Hovedkategori: Leksikon)