Børs

 
02-01-2008
InvesteringEn børs er en organiseret markedsplads der faciliterer handel med typisk værdipapirer som aktier og obligationer til priser der fastsættes af markedet. Olie og elektricitet er også eksempler på børs-varer.

For virksomheder hvis aktier er noteret på børsen, gælder særlige regler om information og regnskabsaflæggelse.

 
 
Find information om: DK guiden Danmark alt om net guide
(Hovedkategori: Leksikon)