Borger

 
18-01-2008
DiverseBorger er et plattysk ord, som kom i brug på dansk i de sidste århundreder af middelalderen og efterhånden afløste de ældre udtryk bymand, købstadmand o.l. Det brugtes således fra først af alene om købstædernes beboere, og endda ikke om alle disse, men kun om de egentlig aktive medlemmer af kommunen, der havde ret til at tage del i byens styrelse, til at drive borgerlig næring og benytte bymarken.

 
 
Find information om: Danmark alt om DK guiden net guide
(Hovedkategori: Leksikon)