Domstol

 
26-01-2008
JuraEn domstol er officielt, offentligt forum, der har myndighed til at foretage rettergang. Domstolenes klassiske virkeområde er:

* afgørelse af tvister,
* idømmelse af straf, og
* afgørelse af spørgsmål om øvrighedsmyndighedens grænser.

I lande med et demokratisk styre, er det en grundlæggende del af magtens tredeling, at domstolene er uafhængige - "den dømmende magt". I Danmark er det stadfæstet i Grundlovens bestemmelser blandt andet om, at den dømmende magt er ved domstolene alene (? 3), at den dømmende magts udøvelse kan kun ordnes ved lov (? 61) samt at retsplejen skal holdes adskilt fra forvaltningen (? 62).

Højesteret er den øverste domstol og pådømmer ankesager fra landsretterne, som består af Østre Landsret og Vestre Landsret. Endvidere findes Grønlands Landsret. Højesteret kan desuden pådømme sager, som er begyndt i byretten, men som med Procesbevillingsnævnets tilladelse kan ankes fra landsretten (en såkalt 3. instansbevilling).

 
 
Find information om: alt om guide net DK guiden Danmark
(Hovedkategori: Linkguide)