Egypten

 
12-09-2010
Lande og byerEgypten eller Ægypten er et land i Nordafrika. Sinaihalvøen er en del af Egypten, men danner en landbro til Asien. Dækkende et areal på omkring 1.001.450 kmē, grænser Egypten til Libyen mod vest, Sudan mod syd og Gaza-striben og Israel mod øst. Den nordlige kyst grænser til Middelhavet, den østlige kyst til Rødehavet. Egypten er et af de tættest befolkede områder i Afrika. Hovedparten af dets 80.300.000 indbyggere (2007 estimat fra Det amerikanske udenrigsministerium) bor nær ved Nilens bredder, hvor den eneste opdyrkelige jord findes, - på et areal der andrager ca. 40.000 kmē (til sammenligning: Danmarks areal er 43.094 kmē) De store områder i Sahara-ørkenen er tyndt befolket. Omkring halvdelen af Egyptens indbyggere bor i bymæssig bebyggelse, med flertallet boende i de tætbefolkede centre, Kairo, Alexandria og andre større byer i Nildeltaet.

 
 
Find information om: DK guiden net Danmark alt om guide
(Hovedkategori: Leksikon)