Entreprise

 
19-02-2011
ByggeriEn entreprise er en aftale mellem en entreprenør eller håndværker og en bygherre om opførsel af bygninger og anlæg til en aftalt pris.

Der findes forskellige entreprisetyper.

Storentreprise er en type entreprise, der i sin form ligger tæt op ad fagentreprise, men her bliver der delt op i færre entrepriser, da beslægtede fag ligger i en storentreprise. Det kan for eksempel være alle træfagene, der samles i en entreprise ligeså jord-, kloak- og murerarbejde og så videre. Denne grovopdeling vil lette planlægnings- og styrearbejdet en del.

Fagentreprise er den mest almindelige og mest benyttede entrepriseform. Den opdeler byggeriet i enkelte fagentrepriser, hvor mestre, der måske ikke før har arbejdet sammen, nu skal forene deres indsats under ét. Styringsansvaret ligger hos bygherren og er ikke den letteste opgave at løse. Opgaven kræver for at få et fornuftigt udfald en større teknikerindsats.

- Alt om byggeri 
 
Find information om: Danmark guiden DK net alt om guide
(Hovedkategori: Leksikon)