Fest

 
05-04-2011
HøjtidFest kommer af lat. festum ’fest, festlighed’)og er en almindelig betegnelse for markering af begivenheder som har religiøst eller socialt er betydningsfulde. Ved en fest brydes den daglige livsrytme, og den daglige adfærd udskiftes med ritualbestemte handlinger med et højtideligt eller muntert præg.

Festen udgør en social organisation, der afspejler og i nogle tilfælde forstærker de relationer, som findes imellem dem, der deltager i festen, og dem, der er udenfor. Der er til mange fester knyttet bestemte traditioner, som for de implicerede medfører en særlig opførsel, særligt tøj og særlig mad. Til private danske fester indgår fx foruden rigelig mad og drikke også lejlighedssange, skåler og taler samt dans og musik. Den samme fest kan være forskelligt udformet, afhængigt af klima og lokal eller national tradition.

 
 
Find information om: Danmark DK guiden net guide alt om
(Hovedkategori: Leksikon)