Hvad er ophavsret?

 
05-05-2011
JuraOphavsret er en beskyttelsesret, som personer, som frembringer værker, har til at disponere over værket. Ophavsretten sikrer kunstnere et vederlag ved brug af bøger og musikværker med videre, men sikrer også at samfundet kan få adgang til offentliggjorte værker på bestemte vilkår.

Værksbegrebet er centralt i ophavsretten og præciserer, at skabelse har værkshøjde, og er i ophavsretlig forstand et værk, når det er resultat af en egen selvstændig kreativ proces.

Du kan læse mere i ophavsretsloven på link herunder.


 
 
Find information om: DK net guide Danmark guiden alt om
(Hovedkategori: Leksikon)