Industriventilation

 
20-01-2008
VentilationIndustriventilation er fjernelse af forurening ved hjælp af ventilation også kaldet procesventilation / procesudsugning. Det kan f.eks. være fjernelse at støv eller andre farlige stoffer. I modsætning til normal ventilation kan der ved industriventilation også være behov for at rense luft ekstra meget med såkaldte HEBA-filtre, så rummene bliver rene for patikler.

 
 
Find information om: guiden alt om Danmark DK net guide
(Hovedkategori: Leksikon)