Information

 
30-01-2008
KommunikationInformation eller info er et ord, der i vid udstrækning har fortrængt det danske ord "oplysning". Det er et svært begreb, som der er mange modstridende teorier om. Der er er to hovedgrupper af teorier: en objektiv gruppe og en subjektiv gruppe.

I følge den objektive forståelse er information noget, der findes i verden, uanset om der er nogen, der betragter det eller ej. Information er fx forskelle i stof og energi.

 
 
Find information om: guide Danmark net alt om DK guiden
(Hovedkategori: Linkguide)