Jura

 
26-01-2008
JuraJura er betegnelsen for det emne, som har med ret og rettigheder at gøre. Ved ret forstås en samling af skrevne eller uskrevne regler og normer for en forbudt eller tilladt gøren og laden imellem mennesker, organisationer og stater. Disse regelsæt administreres af domstole og/eller myndigheder. Blandt disse regler er love, offentlige forskrifter, aftaler og andre retshandler.

Som en grundlæggende del af alle menneskers hverdag kommer juraen for eksempel til udtryk, når to eller flere personer indgår en aftale af en hvilken som helst karakter, eller når en person foretager en forbudt handling. Den person, der yder en anden bistand med fortolkning af skrevne eller uskrevne regler, kaldes en jurist.

 
 
Find information om: guiden net DK Danmark guide alt om
(Hovedkategori: Linkguide)