Jura

 
05-11-2010
JuraJura er læreren om retsreglernes tolkning, anvendelse, tilpasning og virkning. Det videnskabelige studium af jura kaldes retsvidenskab og foretages typisk på et universitet eller i en forskningsinstitution eller tænketank. Personer der beskæftiger sig med jura kaldes for jurister.

Ved ret forstås et system af regler af almen gyldighed, som nødvendigvis håndhæves af et retsvæsen. Disse regler, der normalt kaldes retsregler, udgør til sammen den gældende ret indenfor et retssystem og de udspringer af forskellige retskilder, så som lovgivning, retsgrundsætninger, retssædvaner, retspraksis, forholdets natur og til en vis grad lovforarbejder og den juridiske litteratur. Alt afhængig af samfundsordnen og politiske synspunkter, varierer det overlappende forhold mellem ret, moral og sædvane betydeligt.

 
 
Find information om: guiden guide net Danmark DK alt om
(Hovedkategori: Leksikon)