Kunst

 
26-01-2008
KunstDet er svært at lave en præsis difinition på hvad kunst er.

Der synes at være en enighed om, at kunst er noget, der kræver såvel en afsender som en modtager; noget, der søger at kommunikere, typisk på flere niveauer; noget, der kan tolkes, også typisk på flere niveauer; noget, der kun indirekte behøver at have afsæt i virkeligheden; noget, der er inspireret; og noget, der i vid udstrækning er funktionsløst, når man ser bort fra funktionen netop som kunst, som ? meget bredt defineret ? kan siges at være en øgning af den personlige og kulturelle selvforståelse.

Et kunstleksikon er et leksikon hvor man kan finde oplysninger om kunst, f.eks. om kendte kunstnere.


 
 
Find information om: alt om DK net Danmark guide guiden
(Hovedkategori: Leksikon)