Livsforsikring

 
07-06-2011
ForsikringEn livsforsikring er en forsikring der udbetaler en sum eller en løbende ydelse til den/de begunstigede i tilfælde af at den forsikrede dør. Det er især efterladte børn eller samlever / ægtefælle der har værdi af en livsforsikringsydelse efter en afdød. En livsforsikring tegnes i et livsforsikringsselskab.

Præmien (prisen) for en individuel tegnet livsforsikring, beregnes ud fra en tarif. Denne tarif er igen beregnet ud fra statistik og forsikringsvidenskab og prisfastsættes ud fra den enkelte forsikredes alder og køn. Jo yngre, jo billigere. Er forsikrede en kvinde er præmien billigere for hende end for en jævnaldrende mand.

 
 
Find information om: guide alt om net DK guiden Danmark
(Hovedkategori: Leksikon)