Markedsføring

 
04-10-2010
MarkedsføringMarkedsføring (eller marketing) er en bred betegnelse for alle de aktiviteter, en virksomhed kan foretage for at føre en idé, et produkt eller en serviceydelse sammen med aftagere på et marked. For at en aktivitet kan betragtes som markedsføring, skal den være et skridt i retning af en markedsgørelse - dvs. at det, der ønskes afsat, nærmer sig sine aftagere.

Betegnelsen dækker bl.a. over aktiviteter i forbindelse med produktplanlægning, markedsundersøgelse, produktudvikling, prisfastsættelse, distribution, markedsmodning, konkurrentanalyse, reklame, PR, emballage, tryksager, merchandise, kampagner, o.m.a.

 
 
Find information om: net DK guide alt om guiden Danmark
(Hovedkategori: Leksikon)