Metaldetektor

 
18-10-2009
MåleinstrumentEn metaldetektor er et apparat, der ved hjælp af elektriske signaler identificerer metalværdier fra diverse metaller. Det benyttes for eksempel af amatørarkæologer i deres jagt på levn fra fortiden, der indeholder metaller, og mange af Danmarks arkæologiske fund gøres med disse apparater.
Metaldetektoren bruges endvidere i sikkerhedsbrancen - i lufthavne og lignende - når der skal screenes for våben og andre uønskede metalgenstande.
Privates brug af metaldetektorer til at søge efter metalfund i jorden er i nogle lande omfattet af restriktiv lovgivning, bl.a. i Sverige. I Danmark er der kun lovgivningsmæssigt forbud mod brug af metaldetektorer i to meters afstand af fortidsminder omfattet af fredning. Derudover skal man også, som ved anden færdsel på privat område, have tilladelse fra lodsejeren, og fund omfattet af danefælovgivningen skal afleveres i overensstemmelse med denne.

 
 
Find information om: net guiden DK guide Danmark alt om
(Hovedkategori: Leksikon)