Mikroskop

 
30-07-2010
LaboratoriumEt mikroskop bruges til at danne et forstørret billede af et objekt. Ordet mikroskop er sammensat af følgende græske ord: mikrós for lille samt skopein for at betragte.
Der findes følgende kendte typer mikroskoper:

* lysmikroskoper
* elektronmikroskoper
* rasterelektronmikroskoper

 
 
Find information om: alt om Danmark net DK guiden guide
(Hovedkategori: Leksikon)