Miljø

 
07-11-2010
MiljøMiljø betyder "omgivelser" og omfatter i overensstemmelse hermed en nærmest uafgrænselig mængde af omgivelser samt vore relationer med disse omgivelser.

Et arbejdsmiljø består f.eks. af indeklimaet, siddestillinger, om væggene er malet en hyggelig farve, eller om der er grønne planter, om man kan lave kaffe eller hvordan man har det med kollegaerne og med chefen, m.m.. Arbejdsmiljøets sociale relationer defineres også som det psykiske arbejdsmiljø, dvs. den påvirkning, som man psykisk påvirkes af i såvel positiv som negativ retning gennem arbejdsdagen på en arbejdsplads.

Arbejdsmiljøet består altså af en masse små dele, som tilsammen udgør alle de omgivelser man arbejder i.

Det samme gælder naturmiljøet, dvs. vort forhold til naturen. Der er en masse delemner under begreberne natur og miljø, f.eks. temperaturen, plantedækket, vinden, havstrømme, regnmængde, luftforurening, vandmiljø osv.

I forbindelse med vor forståelse af naturen og af vore (dvs. de menneskelige samfunds) relationer med naturen er der afdækket stadig større om mere omfattende konsekvenser af vor måde at organsere vort samfund på. Disse dele af miljøproblematikken defineres ofte som problemer (el. miljøproblemer), og antager en begrebsmæssig form i overensstemmelse hermed, nemlig som en eller anden form for forurening, eksempelvis luftforurening, vandforurening eller den næsten ultimative begreb klimaændring (el. menneskeskabt klimaforandring.

 
 
Find information om: DK guide Danmark net guiden alt om
(Hovedkategori: Leksikon)