Montering

 
28-12-2007
HåndværkMontage / montering (fr., monter, at stige op) betyder samling eller opstilling af maskindele, men henviser i nyere sprogbrug mere generelt til sammensætning, kombination, sammenstykket opsætning af mindre elementer.

Typiske montager:

* Filmmontage
* Radiomontage
* Musikmontage
* Fotomintage
* Visuel montage (kollage)
* Computerspilmontage

En filosofisk brug af montage finder man hos Gilles Deleuze og F?lix Guattari i bogen "Tusind plateauer". Her sammenlignes montagen med et legeme uden organer. Som sådan omtales en bog som en montage ("Tusind plateauer" s.6, dansk oversættelse).

 
 
Find information om: net DK Danmark guiden guide alt om
(Hovedkategori: Leksikon)