Ordbog

 
16-10-2009
LitteraturEn ordbog er et opslagsværk, der indeholder sproglige og faktuelle oplysninger om et sprogs ordforråd med forklaringer på det samme sprog og/eller med oversættelse til et andet sprog. De fleste ordbøger ordner opslagsordene i alfabetisk rækkefølge, men nogle ordbøger ordner opslagsordene efter fagemner.
Man kan skelne mellem forskellige slags ordbøger:

En etsproget (monolingval) ordbog behandler kun et sprog, fx Nudansk Ordbog

En tosproget (bilingval) ordbog behandler to sprog, fx en dansk-engelsk ordbog

En almensproglig ordbog behandler de almindelig ord i et sprog, fx dansk

En fagordbog behandler sproget inden for et eller flere fagområder.

En fagordbog, der behandler mange forskellige fag, fx en erhvervsordbog, kaldes
en flerfagsordbog

En ordbog, der behandler et enkelt fag, fx en juridisk ordbog, kaldes en enkeltfagsordbog

En ordbog, der behandler en del af et fagområde, fx en kontraktretlig ordbog, kaldes en delfagsordbog

Den videnskabelige disciplin, der beskæftiger sig med fagordbøger hedder fagleksikografi, som også hentyder til ordbogens forlængelse: et leksikon og en encyklopædi.

Den videnskabelige disciplin, der beskæftiger sig med den teoretiske og praktiske udarbejdelse af ordbøger kaldes leksikografi, og kan inddeles i undergrupper, fx fagleksikografi, der er videnskaben om udarbejdelse fagordbøger. En person, der beskæftiger sig med teoretisk og/eller praktisk leksikografi kaldes en leksikograf.

Alle ordbøger er udarbejdet med det formål at opfylde en eller flere funktioner. Man skelner mellem to hovedtyper af ordbogsfunktioner. De kommunikationsrelaterede funktioner henviser til ordbogen som hjælpemiddel til at forstå tekster, producere tekster, revidere tekster eller oversætte tekster. De vidensrelaterede funktioner henviser til ordbogen som hjælpemiddel "hvis du vil vide mere" om et specifikt emne eller bare vil opbygge viden mere generelt. Når man skal udarbejde en ordbog, skal man sørge for, at ordbogens oplysninger passer til ordbogens funktion.

Normalt er der for hvert ord en eller flere af følgende type oplysninger: retskrivning, betydning(er), eventuelle synonymer, grammatik herunder f.eks. tilhørsforhold til ordklasser og bøjningsformer, eksempler på ordets anvendelse, ordets udviklingshistorie (etymologi), ordets udtale f.eks. i lydskrift og hvordan ordet oversættes til et andet sprog.

 
 
Find information om: Danmark alt om guide guiden DK net
(Hovedkategori: Leksikon)