Overvægt

 
26-06-2010
SundhedOvervægt eller fedme er en tilstand hvori kroppens naturlige energireserver (typisk fedt) ophobes til et punkt, hvor det kan skade helbredet. Bariatri er et nyt ord, der er indført i medicinsk terminologi. Dette begreb er ikke negativt ladet på samme måde som ordet fedme. Overvægt findes hos både mennesker og husdyr, men findes også hos vilde dyr der går i hi.

 
 
Find information om: guide net Danmark alt om guiden DK
(Hovedkategori: Leksikon)