Pakketransport

 
28-12-2007
TransportPakketransport er transport af pakker.

Transport er befordring af mennesker, gods eller varer fra et sted til et andet. Ordet er afledt af de latinske ord trans, der betyder "over", og portare der betyder "at bære".

Almindelige former af moderne transport omfatter menneskedrevne køretøjer, motoriserede køretøjer, tog, fly og skibe. Transport og kommunikation er begge substitutter og komplementerende. Transportvækst ville være umulig uden kommunikation, og vækst i den ene vil lede til vækst i den anden.

 
 
Find information om: guide alt om Danmark net guiden DK
(Hovedkategori: Leksikon)