Parring

 
28-12-2007
DyrParring betegner udveksling af gener mellem individer af samme art. Parring står ofte i sammenhæng med befrugtning og forplantning, specielt hos flercellede organismer. Men hos mange arter er parring og forplantning helt adskilte processer. Parring omtales også som kopulation (specielt i zoologien), som sex (mest i dagligtale), eller som samleje (kun hos mennesker).

- Alt om kæledyr 
 
Find information om: guide guiden net Danmark DK alt om
(Hovedkategori: Leksikon)