Plan

 
21-02-2008
ProjektstyringPlan er en beskrivelse af forventet udførelse af et projekt

 
 
Find information om: guide guiden Danmark alt om DK net
(Hovedkategori: Leksikon)