Produktivitet

 
21-04-2011
ArbejdsmarkedetProduktivitet er afledt af latin: productum (= "frembragt"). Man siger, at produktiviteten er produktionen pr. beskæftiget eller evnen til at frembringe noget nyt, udtrykt ved forholdet mellem værdien af det producerede og forbruget af produktionsfaktorer. En væsentlig faktor kan f.eks. være antallet af betalte arbejdstimer pr. produceret enhed. Produktivitet måles oftest ved en beregning af forskellen mellem salgspris og de samlede omkostninger (profit).

Produktiviteten kan øges ved arbejdsdeling, mekanisering, rationalisering og stordrift, som er tiltag, der har det fælles, at de formindsker forbruget af arbejdskraft pr. produceret enhed.

 
 
Find information om: DK guide alt om guiden net Danmark
(Hovedkategori: Leksikon)