Projektledelse

 
16-10-2009
ErhvervProjektledelse er ansvaret, rollen og opgaven med at planlægge, organisere og styre en afsat mængde ressourcer frem mod et fastlagt mål og formål - se projektmål. Som fagområde trækker projektledelse på elementer fra både styring og ledelse. Det ligger i projekters natur, at de skaber forandringer, hvorfor projektledelse som regel også vil være tæt forbundet med forandringsledelse og kommunikation. Som med ledelse er der også med projektledelse usikkerhed om hvorvidt det er nødvendigt at have ekspertice om det tekniske/faglige område man (projekt)leder.

 
 
Find information om: Danmark guiden guide alt om DK net
(Hovedkategori: Leksikon)