Realkredit

 
17-06-2010
Lån og kreditRealkredit er lån mod sikkerhed i fast ejendom. I Danmark er sikkerheden stort set altid i form af et tinglyst pantebrev.

I Danmark ydes realkreditlån af realkreditinstitutter inden for visse lånegrænser. Da realkreditinstitutter efter Lov om Finansiel Virksomhed har eneret til at benytte betegnelser som »realkreditinstitut«, »realkreditaktieselskab« »eller »realkreditfond« og andre navne, som kan give indtryk af, at virksomheden er et realkreditinstitut, gives andre former for realkredit i Danmark normalt et andet navn. Andre former for realkredit, der derfor ikke betegnes realkreditlån, er fx bankers boliglån og sælgerpantebreve.

Lån med sikkerhed i fx biler og løsøre vil også kunne omfattes af definitionen af realkredit; men dette er af samme årsag i Danmark ikke en almindelig betegnelse. På tysk (og tidligere også på dansk) bruges ordet imidlertid i den bredere betydning.

 
 
Find information om: guide net guiden alt om Danmark DK
(Hovedkategori: Leksikon)