Skole

 
28-12-2007
UddannelsesstederSkole (af det latinske ord schola, der igen kommer af det græske ord schole, frihed, dvs. frihed fra praktisk arbejde og mulighed for intellektuel udfoldelse) er en undervisningsinstitution eller den bygning, hvor undervisningsinstitutionen hører til. Formålet er at give elever undervisning, så de får en uddannelse.

 
 
Find information om: alt om Danmark guide guiden net DK
(Hovedkategori: Leksikon)