Tidsskrift

 
16-10-2009
Avis og bladeEt tidsskrift er en regelmæssigt udkommende publikationsserie (periodika). Udgivelseshyppigheden varierer fra ugentlig til halvårlig. Indholdsmæssigt har tidsskrifter typisk dybtgående artikler. Desuden er er artiklerne skrevet af fagfolk eller fagkyndige journalister. Tidsskrifter kan være emne- eller fagspecifikke som fx fagblade og litterære tidsskrifter, eller de kan være emnemæssigt blandede.

 
 
Find information om: DK Danmark guide guiden net alt om
(Hovedkategori: Leksikon)