1 - 7: Nyeste
 
Leksikon
 
Brænde
(Leksikon > Brændsel og brændstof)


Brænde er træ der bruges til brændsel Herhjemme er brænde normalt forbundet med træstammer og grene af en vis tykkelse, der er skåret i passende længder til brændeovnen, kløvet på langs o...

Leksikon
 
Kul
(Leksikon > Brændsel og brændstof)


Kul er en sedimentær bjergart, der er dannet af planterester, der er kompakterede, hærdnede, kemisk ændret og metamorfoseret af varme og tryk over geologisk tid. Kultyper: * Trækul * Brunkul * Stenkul ...

Leksikon
 
Benzin
(Leksikon > Brændsel og brændstof)


Benzin er en blanding af forskellige kemiske forbindelser, primært kulbrinter med 4-12 kulstofatomer per molekyle. Det benyttes som drivmiddel i højtydende forbrændingsmotorer. Benzin er flydende ved normal temperatur og tryk. Benz...

Leksikon
 
Trækul
(Leksikon > Brændsel og brændstof)


Trækul er det sorte produkt, der dannes, når man fjerner vand og andre lette stoffer fra dyre- eller planteråstoffer. Det fremstilles almindeligvis ved at varme træ (materiale) op uden adgang for luftens ilt, men man kan ogs&a...

Leksikon
 
Træbriket
(Leksikon > Brændsel og brændstof)


Træbriketter er fremstillet af savspåner og/eller høvlespåner. Træbriketten fremstilles i et værktøj under ekstremt højt tryk, ca. 400 bar. Kvaliteten af træbriketter afhænger dels ...

Leksikon
 
Brændsel
(Leksikon > Brændsel og brændstof)


Stoffer som anvendes til opvarmningsformål, kaldes oftest brændsler, særligt når de findes på fast form. Sondringen mellem brændstoffer og brændsler opretholdes imidlertid ikke konsekvent, og i det føl...

Leksikon
 
Brændstof
(Leksikon > Brændsel og brændstof)


Et brændstof er en substans som kan frigive energi når dets kemiske eller fysiske opbygning ændres. Stoffer som anvendes til fremdrivningsformål (f.eks. benzin), kaldes oftest brændstoffer, særligt når de fin...


Byggehus
...

Hvis du har du materiale til katagorien "" så indsend det til os. Hovedkategori: