1 - 3: Nyeste
 
Leksikon
 
Historiker
(Leksikon > Historie)


Historiker er betegnelsen for en person, der beskæftiger sig professionelt med faget historie, eller som har en uddannelse indenfor dette felt....

Leksikon
 
Designhistorie
(Leksikon > Historie)


Designhistorie er studiet af designgenstande, designprocesser, organisationer og aktører i deres historiske og stillistiske kontekster Designhistoriske kontekster inkluderer med en bred definition, både det sociale, kulturelle, ø...

Leksikon
 
Historie
(Leksikon > Historie)


Historie bruges ofte som en generel betegnelse for noget, der er sket i fortiden, som f.eks. "jordens geologiske historie". Ordet historie stammer fra det græske ord historia, der betyder viden. Når man studerer historie, menes der dog so...


Pause
En pause kan betegnes som et midlertidigt ophold i et forløb. Det kan være en frokostpause, som er en pause i arbejsdagen eller en pause i et parforhold....

Hvis du har du materiale til katagorien "" så indsend det til os. Hovedkategori: