1 - 3: Nyeste
 
Leksikon
 
Mikroskop
(Leksikon > Laboratorium)


Et mikroskop bruges til at danne et forstørret billede af et objekt. Ordet mikroskop er sammensat af følgende græske ord: mikrós for lille samt skopein for at betragte Der findes følgende kendte typer mikroskoper: * lysmi...

Leksikon
 
Laboratorieudstyr
(Leksikon > Laboratorium)


Laboratorieudstyr er udstyr der bruges i et laboratorie. Det er f.eks. et mikroskop, pipette, vægte....

Leksikon
 
Laboratorium
(Leksikon > Laboratorium)


Et laboratorium er et sted hvor der udføres forskning/forsøg i et kontrolleret miljø (modsat feltarbejde og klinisk arbejde)....


Vandsparetoilet
For at spare vand og skåne miljøet kan man lægge en fyldt plastflaske ned i toilettes cisterne og på den måde få et vandsparetoilet....

Hvis du har du materiale til katagorien "" sĺ indsend det til os. Hovedkategori: