Forside > Rettighed
 
Søgning
 


Resultater 1 - 7 af 7 fundet i søgningen "Rettighed":

Kategori: (Jura)
Jura er betegnelsen for det emne, som har med ret og rettigheder at gøre. Ved ret forstås en samling af skrevne eller uskrevne regler og ...


Kategori: (Finans)
En aktie er en andel i en virksomhed organiseret som et aktieselskab. Ejer man alle aktierne, så ejer man også hele virksomheden. Ejer man...


Kategori: (Boligform)
Ejerbolig er en boligform, hvor man selv ejer rettigheden til at disponere over boligen via et skøde, der tinglyses på ejendommen. I Danm...


Kategori: (Kvinder)
En kvinde er et menneske af hunkøn. Ordet "kvinde" bruges normalt kun om en voksen, mens ordet "pige" bruges om et barn eller en ung af hunk&os...


Kategori: (Jura)
En retssag er en sag ved domstolene, som enten handler om idømmelse af straf (straffesag) eller om at en part (sagsøgeren) ønsker...


Kategori: (Logoer)
Et firmalogo er et logo som et firma bruger til at markedsføre sig på. Det gode ved et firmalogo er at man kan få registreret retti...


Kategori: (Danmark)
Aarhus eller Århus er Danmarks næststørste by og samtidig Jyllands største med sine ca. 250.000 indbyggere i selve byen. I k...
Søgninger lige nu: