Innovation

 
02-08-2010
TeknologiInnovation, (af lat. innovatio ’fornyelse’, af in- og afledn. af novus ’ny’), udvikling af en ny idé og dens realisering i praksis. Der kan fx være tale om nye produkters introduktion på markedet, indførelse af nye tekniske løsninger, rutiner og fremgangsmåder i såvel private som offentlige organisationer, nye samværsformer eller indarbejdelse af nye skikke og adfærdsregler i samfundet.

 
 
Find information om: Danmark net guide alt om DK guiden
(Hovedkategori: Leksikon)