Student

 
17-09-2011
UddannelseDen oprindelige studenterhue var sort og blev tildelt eleven ved studentereksamens beståelse

En student er en person, der har taget en af de fire studieforberedende gymnasiale uddannelser i Danmark enten studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) eller højere teknisk eksamen (htx).
Somme tider bruges ordet student kun til at betegne personer, der har taget studentereksamen (stx) på det almene gymnasium. I så fald kalder man personer fra de tre andre gymnasiale uddannelser henholdsvis hf-studenter, hhx-studenter og htx-studenter.

Betegnelsen student bruges også i betydningen "en studerende" en person, der er i gang med en videregående uddannelse på et universitet. Denne anden betydning hænger sikkert sammen med, at studentereksamen (examen artium) i mange år blev taget på Københavns Universitet som en adgangseksamen til studier på universitetet. En person med studentereksamen var derfor i langt de fleste tilfælde under uddannelse eller havde færdiggjort denne, hvorefter han eller hun havde erhvervet sig en akademisk titel, der ville blive anvendt i stedet.

 
 
Find information om: guide DK alt om net Danmark guiden
(Hovedkategori: Leksikon)