Ventilation

 
20-01-2008
VentilationVentilation er luftudskiftning af luften i f.eks. bygninger.

Mekanisk ventilation er ventilation, hvor luften tilføres og fjernes mekanisk ved hjælp af ventilatorer. I kontorbyggerier er det mest almindeligt at have ventilationsanlæg, der både udsuger og indblæser frisk luft. Det kaldes balanceret ventilation. Et sådan anlæg kaldes ofte for en ventilationsaggregat. Andre steder står ventilationsanlægget kun for udsugningen.

Ved naturlig ventilation sker ventilationen ved hjælp af termiske effekter.

 
 
Find information om: guiden alt om net DK Danmark guide
(Hovedkategori: Leksikon)