Random artikel
 
Leksikon
 
Politik
(Leksikon > Politik)


Politik er processen med hvilken en gruppe tager beslutninger for at styre eller påvirke udviklingen inden for et område. På trods af, at betegnelsen sædvanligvist anvendes inden for regeringer, kan politik observeres i alle m... 
Top (Rating) 1161 - 1170
 
Leksikon
 
Motorcykel
(Leksikon > Motorkøretøj)


En motorcykel, tit forkortet mc, er et tohjulet køretøj drevet af en motor. Hjulene er på linje, og ved høj fart holdes balancen ved en gyro-effekt fra disse - ved lavere fart holdes balancen ved kontinuerlige korrektioner ...
Leksikon
 
Fugning
(Leksikon > Håndværk)


Fugning vil sige at udfylde af en fuge med noget fugemateriale. En fuge kan f.eks. være mellemrummet mellem to bygningsdele. Fugningen skal normalt gerne have en lukkende og tættende funktion. Fuger Fugning Fuge...
Leksikon
 
Psykoterapi
(Leksikon > Mental sundhed)


Psykoterapi er en fællesbetegnelse for forskellige former for samtalebehandling eller samtaleterapi, der alle består i, at en (eller flere) psykoterapeut(er) ved hjælp af gentagne samtaler forsøger at afhjælpe en (eller...
Leksikon
 
Coaching
(Leksikon > Mental sundhed)


Coaching er en samlebetegnelse for en række teknikker til vejledning, motivering og faglig og personlig udvikling. Coaching, der oprindelig hører til sportens verden, hører med til den del af trænergerningen, der kombinerer ...
Leksikon
 
Legetøj
(Leksikon > Legetøj)


Et legetøj er et objekt hvis primære anvendelse er at blive leget med. Legetøj bliver sædvanligvis associeret med børn (såkaldt børnelegetøj, legetøj til babyer, kaldes for babylegetø...
Leksikon
 
Lesbos
(Leksikon > Rejsemål)


Lesbos er den tredjestørste græske ø og den syvendestørste ø i Middelhavet. Dens areal er 1630 km?, og dens kystlinie er 320 kilometer lang. Lesbos har ca. 108,000 indbyggere (2005), hvoraf ca. en tredjedel lever i &...
Leksikon
 
Køkken
(Leksikon > Bolig og byggeri)


Et køkken er et rum indrettet til tilberedning af mad. Der er de senere år brugt flere og flere penge på køkkenet, og blivet et af de steder hvor man befinder sig mest. Det Danske køkken er betegnelsen på mad...
Leksikon
 
Kørsel
(Leksikon > Transport)


Kørsel kan betyde mange forskellige ting. Det betyder at køre noget gennem en proces, eller fra et sted til et andet. De fleste kender det nok som buskørsel, bilkørsel eller budkørsel. Altså som transport fra ...
Leksikon
 
Motorløb
(Leksikon > Motorsport)


Motorløb er er væddeløb med motoriserede køretøjer. Et motoriseret køretøj er et køretøj med monteret motor for eks. bil, knallert eller motorcykel. ...
Leksikon
 
Motorsport
(Leksikon > Motorsport)


Motorsport betegner forskellige sports-konkurrencer med brug af motorkøretøjer. De danske foreninger er organiseret i Danmarks Motor Union eller Dansk Automobil Sports Union DASU....

117

 
 

DK guide net alt om guiden Danmark

Arkæologi
Arkæologi er studiet af menneskelig aktivitet, primært gennem studiet af menneskets materielle levn Langt det meste af al menneskelig aktivitet foregik, før vi lærte at skrive, så arkæologi er den vigtigste meto...


Søgninger lige nu: