Random artikel
 
Leksikon
 
Kropsudsmykning
(Leksikon > Kropsudsmykning)


Kropsudsmykning er et samlet udtryk for en ændring af kroppen på en måde, der for brugeren virker som kunst. Dette kan være bemaling af kroppen bodypaint (ikke blivende), tatoveringer, piercing, brændemærkning og s... 
Top (Rating) 41 - 50
 
Leksikon
 
Sverige
(Leksikon > Sverige)


Sverige (Sveernes Rige, på dansk tidligere også skrevet Sverrig) eller Kongeriget Sverige er et land beliggende på den østlige del af den skandinaviske halvø, grænsende op til Norge mod vest, Finland helt mod nor...
Leksikon
 
Malmø
(Leksikon > Sverige)


Malmø (svensk Malmö, gammeldansk: Malmoghe eller Malmhauge) er Skånes største og Sveriges tredjestørste by med 280.415 indbyggere (pr. 2010). Byen blev grundlagt i 1275 og var i flere hundrede år Danmarks næstst...
Leksikon
 
Plastic
(Leksikon > Kunststoffer)


Plast, plastic er en betegnelse for en række kunststoffer, almindeligvis baseret på mineralolie fra undergrunden (råolie). Plastic er det engelske ord for plast. Råproduktet blandes med forskellige stoffer alt efter hvilke ege...
Leksikon
 
Taletidskort
(Leksikon > Mobiltelefoni)


Et taletidskort er et kort, med hvilket man forudbetaler sit mobiltelefonbrug. Kortet indeholder taletid for et bestemt beløb, og når dette er brugt, kan der ikke ringes fra telefonen....
Leksikon
 
Stereo
(Leksikon > Lyd)


Med rumvirkning, rumlig, stereofoni Anvendes bl.a. ved fremstilling af nyere grammofonplader, audio CD, kassettebånd, og lyddelen til videobånd, video CD, DVD mv Danmarks Radio begyndte at sende stereo efter pilottonesystemet i 1966. P...
Leksikon
 
Student
(Leksikon > Uddannelse)


Den oprindelige studenterhue var sort og blev tildelt eleven ved studentereksamens beståelse En student er en person, der har taget en af de fire studieforberedende gymnasiale uddannelser i Danmark – enten studentereksamen (stx), højere...
Leksikon
 
Rumfart
(Leksikon > Rumfart)


Rumfart betegner rejse eller transport i rummet. Der skelnes mellem bemandet rumfart og ubemandede rummissioner Mennesket har i umindelige tider drømt og skrevet om at rejse i rummet. Det giver sig blandt andet udtryk i en blomstrende scienc...
Leksikon
 
Satellit
(Leksikon > Rumfart)


Udtrykket satellit bruges i bredeste forstand om alt hvad der kredser om en egentlig planet; både naturlige måner og menneskeskabte rumfartøjer. Normalt forstås "satellit" dog primært som et ubemandet fartøj i kr...
Leksikon
 
Frankrig
(Leksikon > Frankrig)


Frankrig (France; officielt Franske Republik, République française) er et land i Vesteuropa. Frankrig har kyst mod Atlanterhavet, den Engelske Kanal, Nordsøen og Middelhavet. I syd grænser det mod Spanien og Andorra, i øst mod Ita...
Leksikon
 
Normandiet
(Leksikon > Frankrig)


Normandiet er et område i den nordlige del af Frankrig med hovedbyerne Caen og Rouen. Normandiet har ca. 3,2 mio. indbyggere og har et areal på ca. 30.000 km². Caen er hovedby for departementet Calvados og hovedstad for den administrati...

5

 
 

net guiden guide DK alt om Danmark

Tolk
En tolk er en person, der oversætter fra et sprog til et andet. Nogle tolke må kalde sig translatør. Kun personer, der har beskikkelse som translatør og tolk, må benytte betegnelsen »translatør«. Andre m&arin...


Søgninger lige nu: