Random artikel
 
Faktasider
 
Kongerækken
(Faktasider > Faktasider)


... 
Top (Rating) 801 - 810
 
Leksikon
 
Rentetilpasningslån
(Leksikon > Lån og kredit)


Et rentetilpasningslån er et lån, hvis pålydende rente justeres på bestemte tidspunkter i lånets løbetid, normalt ved årsskiftet,...
Leksikon
 
Nedsparingslån
(Leksikon > Lån og kredit)


Nedsparingslån, realkredit- eller bankbaseret ordning for ejere af fast ejendom, som betyder, at man uden en traditionel omlægning af prioritetslån og uden en forhøjelse af ydelserne herpå kan få en del af boligen...
Leksikon
 
Realkredit
(Leksikon > Lån og kredit)


Realkredit er lån mod sikkerhed i fast ejendom. I Danmark er sikkerheden stort set altid i form af et tinglyst pantebrev I Danmark ydes realkreditlån af realkreditinstitutter inden for visse lånegrænser. Da realkreditinstitu...
Leksikon
 
Kreditforening
(Leksikon > Lån og kredit)


En kreditforening er en sammenslutning af låntagere, der ved at hæfte solidarisk og ved at give sikkerhed i form af 1.-prioritets-pant i fast ejendom har kunnet opnå fastforrentede, langfristede lån på særlig gunst...
Leksikon
 
Kredit
(Leksikon > Lån og kredit)


Kreditkøb er en aftale om kredit ved køb af en bestemt vare. Kreditten formidles af sælgeren, og er typisk et lån i et finansieringsselskab. I daglig tale kaldes det at købe på afbetaling....
Leksikon
 
Andelsbevis
(Leksikon > Andelsbolig)


Et andelsbevis er et værdipapir, der som udgangspunkt giver ret til at bo i en af andelsforeningens boliger. Andelsforeningen fastsætter en pris for andelsbeviserne, typisk med udgangspunkt i antallet af kvadratmeter. Det er ikke muligt a...
Leksikon
 
Lån
(Leksikon > Lån og kredit)


Et lån er en aftale mellem to parter, hvor den ene part, långiver eller kreditor, udlåner en genstand eller et pengebeløb, og den anden part, låntager eller debitor (også kaldet skyldneren eller blot låneren...
Leksikon
 
Sparekasse
(Leksikon > Finans)


En sparekasse er et pengeinstitut, der er organiseret som en selvejende institution. Betegnelsen benyttes tillige om tidligere sparekasser, der er blevet omdannet til aktieselskaber, såkaldte sparekasseaktieselskaber....
Leksikon
 
Bank
(Leksikon > Finans)


En bank er en virksomhed, som på den ene side modtager midler til opbevaring eller forrentning fra offentligheden (indskud eller indlån) og på den anden side placerer disse og sin egen kapital mod et afkast (udlån eller placer...
Leksikon
 
Andelsbolig
(Leksikon > Andelsbolig)


En andelsbolig kan enten være en bolig administreret af en almen boligorganisation eller en bolig i en privat andelsboligforening. En andelsbolig i en privat andelsboligforening er ejet af en andelsboligforening, hvis medlemmer har brugsret ...

81

 
 

guiden Danmark guide net DK alt om

Ekstra Bladet
EkstraBladet online nyheder...


Søgninger lige nu: